ترانس مچینگ در سیستم صوت

ترانس مچینگ در سیستم صوت

زمانی که تعداد بلندگوها در سیستم پیجینگ و پخش زیاد می شود و یا مسیر آمپلی فایر تا بلندگو زیاد است از ترانس مچینگ استفاده می شود.در سیستم های اهمی (بدون ترانس مچینگ) سیگنال تویت شده جهت پخش مستقیما به بلندگوها ارسال می شود اما در سیستم ولتی سیگنال تقویت شده به یک ترانس افزاینده که کنار آمپلی فایر قرار دارد داده می شود و خروجی ترانس مچینگ یک سیگنال 0-100 و یا0-70 ولت است،بلندگوهای ولتی نیز دارای ترانس کاهنده می باشد که سیگنال 0-100 را دریافت و به بلندگوهای می دهد.همچنین این ترانس مچینگ از سوختن یونیت بلندگوها تا حد زیادی جلوگیری می کند.توجه داشته باشید که هیچوقت بلندگو را بدون ترانس مچینگ به آمپلی فایر وصل نکنید زیرا باعث صدمه دیدن بلندگو و آمپلیفایر می شود.

معمولا در سیستم های پیجینگ به دلیل طولانی بودن مسیر و تعداد زیاد بلندگوها از آمپلیفایر ولتی(دارای ترانس مچینگ) و بلندگوهای ولتی استفاده می شود.

نوآهنگ

با ما در تماس باشید 66043871 021

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.