دی اند دیمقایسه کالا (0)


میکروفن کنفرانس بی سیم دی اند دی مدل D&D2050

میکروفن کنفرانس بی سیم دی اند دی مدل D&D2050

1 –کنسول ریاست جلسه :      امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد 2 – کنسول شرکت کننده :      امکان صحبت برای هر یک از شرکت کنن..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل   D&D1220

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1220

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل   D&D1220     1 –کنسول ریاست جلسه :    امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد 2 – کنسول شرکت کن..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل   D&D1250N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1250N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل   D&D1250N  1 –کنسول ریاست جلسه :      امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد 2 – کنسول شرکت کن..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل  D&D1170N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1170N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل    D&D1170N  1 –کنسول ریاست جلسه :      امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد 2 – کنسول ش..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل  D&D3080

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D3080

امکانات  سیستم کنفرانس دی اند دی مدل  D&D3080 :                      &nbs..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1000N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1000N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1000N 1 –کنسول ریاست جلسه :      امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد 2 – کنسول شرکت کننده :  &nbs..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1100N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1100N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1100N    1 –کنسول ریاست جلسه :      امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد 2 – کنسول شرکت کننده : ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1150N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1150N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1150N 1 –کنسول ریاست جلسه :      امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد 2 – کنسول شرکت کننده :  &nb..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1200N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1200N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل        D&D1200N          1 –کنسول ریاست جلسه :    امکان کنترل ک..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1300N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1300N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1300N 1 –کنسول ریاست جلسه :      امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد 2 – کنسول شرکت کننده :  &nbs..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1650N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1650N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1650N                    1 –کنسول ریاست جلسه :   &..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D3050

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D3050

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل      D&D3050 1 –کنسول ریاست جلسه :    امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد   2 – کنسول شرکت..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدلD&D1050N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدلD&D1050N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدلD&D1050N 1 –کنسول ریاست جلسه :      امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد 2 – کنسول شرکت کننده :  &nbs..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدلD&D1180

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدلD&D1180

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدلD&D1180      1 –کنسول ریاست جلسه :    امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد 2 – کنسول شرکت کننده..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدلD&D1300N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدلD&D1300N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدلD&D1300N 1 –کنسول ریاست جلسه :      امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد 2 – کنسول شرکت کننده :   ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدلD&D1450N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدلD&D1450N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدلD&D1450N  1 –کنسول ریاست جلسه :      امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد 2 – کنسول شرکت کننده :  ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دیD&D1280

میکروفن کنفرانس دی اند دیD&D1280

1 –کنسول ریاست جلسه :    امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد 2 – کنسول شرکت کننده :         امکان صحبت برای هر یک از ش..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

نمايش 1 تا 17 از 17 (1 صفحه)