آموزش نصب سیستم پیام رسانی (پیجینگ)

آموزش نصب سیستم پیام رسانی (پیجینگ)
جهت طراحی سیستم پیجینگ ابتدا باید محل های نصب سیستم پیجینگ بررسی گردد.
محل استقرار آمپلی پیجینگ مشخص گردد.
برای فضاهای داخلی از باندهای پیجینگ داخلی و محیط بیرون از باندهای پیجینگ فضای آزاد (واتر پروف) استفاده می شود.
فضا های داخلی جهت پیج کردن به سه قسمت تقسیم می شود:
1-    پیجینگ قسمت اداری
2-    پیجینگ کارگاه تولید
3-    پیجینگ انبار

قسمت اداری:
باند پیجینگ اداری از نوع دیواری یا سقفی می باشد. اگر سقف اداری کاذب باشد بهتر است از باندهای سقفی استفاده گردد. با توجه به متراژ و نوع محیط اداری توان باند انتخاب می گردد.
کارگاه تولید:
اغلب کارگاه های تولید به صورت سالن می باشد. با توجه به صدای موجود در سالن، ارتفاع، نوع دیوارها توان باند انتخاب می شود که اغلب از باندهای ستونی پیجینگ استفاده می گردد.
فضای بیرونی:
جهت پیج کردن فضاهای بیرون از باندهای ستونی فضای بیرونی یا شیپوری استفاده می شود.
نحوه انتخاب توان آمپلی فایر باندها و نوع سیم بسیار مهم می باشد که در جلسه آتی آن را تشریح می کنیم.

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.

آموزش, نصب, سیستم, پیام, رسانی, (پیجینگ), معرفی