تنظیم صدا برای گروه نمایش

تنظیم صدا بستگی به نوع نمایش و مکان نمایش و امکاناتی است که اپراتور در اختیار دارد

باتوجه به امکانات موجود سعی کنید حدالامکان باند مانیتور برای گروه نمایش داشته باشید

درست واصولی چیدن باند مسئله بسیار مهمی است که حتما باید رعایت شود

حدالامکان سعی شود باندها استریو و صدا از روبرو باشد  چه برای اجرا کننده های نمایش و چه برای مستمعینی  که حضور دارند لذت دیدن نمایش بستگی به صوت خوب وواضع بودن صدا ونوع دریافت صداست که استریو بودن و روبرو بودن باند ها تاثیر بسزایی در کیفیت اجرای نمایش دارد

برای بهتر اجرا شدن نمایش حدالامکان از میکروفون های  یقه ای بیسیم استفاده کنید یعنی برای هر بازیگر یک میکروفون نصب کنید و برای دریافت بهتر صدا فاصله نصب میکروفون روی یقه بازیگر  با فاصله چهار انگشت یا پایین تر باشد.

درصورت نبودن میکروفون یقه ای از میکروفونهای بیسیم  دستی استفاده کنید و دستگاه گیرنده میکروفون بیسیم را نزدیک  جایگاه اجرای نمایش قرار دهید حتما قبل از اجرای مراسم گیرنده و میکروفون را چک کنید در صورت باتری داربودن میکروفون از سالم بودن و پُر بودن باتری میکروفون اطمینان داشته باشید

درصورت استفاده از میکروفون های سیم دار حتما از سیم میکروفون بلند و جنس مرغوب باشد که در هنگام اجرای نمایش  سیم میکروفون کشیده نشود یا در صورت له شدن سیم زیر پا صدا دچار مشکل نشود برای احتیاط  همیشه سیم میکروفون اضافی با میکروفون اضافی وصل شده در جایگاه باشد  طوری سیم کشی کنید که سیمهای اضافی میکروفون ها زیر پای اجرا کننده ها نباشد

حالا تنظیم صدا بستگی به نوع نمایش دارد، اپراتور صدا باید هواسش کاملا به صحنه نمایش باشد و باتوجه به نوع صدای اجرا کننده اکولایزر مناسب را اعمال کند مثلا اگر اجرا کننده حالت خشن دارد صدارا بم کند باافکت نسبتا زیاد (البته نوع افکت بستگی به نمایش دارد) یا اینکه نمایش حالت غم یا حزن دارد صدا را شفاف و افکت کم با تاخیر خوب اعمال کند

وغیره ...

خیلی از نمایش ها اصلا افکت لازم ندارد فقط صدای واضع و اکولایزر خوب میخواد

گنترل گین میکروفون از همه مهمتر است که برای اجرا کننده راحت تر باشد  و کنترل کل میکروفونها

مثلا اگر بازیگری صحنه نمایش را ترک کرد و میکروفون را روی صحنه جا گذاشت حتما صدای میکروفون را خاموش کنید تا فیدبک ایجاد نکند درصورت لازم شدن روشن کنید

از سیگنال روی هر لاین میکروفون روی میکسر برای تشخیص میکروفون درحال اجرا استفاده کنید  مثلا در لاین میکروفون چراغ سبز هر کدام از میکروفون ها که روشن باشد همان میکروفون فعال است و نسبت به پیک سیگنال برای تشخیص فرد مورد نظر استفاده شود

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.

تنظیم, صدا, برای, گروه, نمایش, آموزش, معرفی