باند مانیتور

باند مانیتور

بروی صفحه نمایش به تقویت صدا نیاز است تا نوازندگان صدا خود و یکدیگر را بشنوند.

بلنگوهای مانیتورینگ برای تقویت صدا بر روی صفحه ایجاد می شود.اصولا این بلندگوها

اکتیو بوده و قدرت آنها با توجه به نیاز سالن و موزیسین ها گزینش می شود.

ازسال1990مانیتورهای گوشی محبوبیت زیادی پیداکرد.مانیتور گوشی حرکت نوازندگان بر

روی صفحه را ممکن می کرد.استفاده از مانیتورهای بازکه side-fillmontiors لقب گرفتند در

دو طرف صفحه تلاش دیگری برای دستیابی به همین شرایط بود.

مزیت دیگر مانیتورهای گوشی کنترل زیاد منابع صوتی و کاهش صدای ناخواسته بلندگوها

است.این موضوع به مهندس صداکمک می کندتا میکس مناسبی برای موزیسین ها آماده کند

هر نوازنده معمولابه میکس خاصی نیاز داشته وانجام این کارتوسط مهندس صدابرای ایجاد

حس خوب در هنگام اجرا بسیار مهم است.

نوآهنگ

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.

باند, مانیتور, آموزش, معرفی