اکوی دایناکورد تنظیم

افکتهای مناسب دایناکورد برای استفاده در هیئت بستگی به نیاز اپراتورصدا و نوع افکتی که مداح میخواهد دارد که بهترین ها وبیشترین استفاده ای که از افکت

 ها میشود عبارتند از :

 

افکت شماره 5

افکت شماره 20

افکت شماره 50

افکت شماره 58

افکت شماره 59

افکت شماره 60

افکت شماره  89

افکت شماره 90

 

حالا نسبت به نیاز جلسه از افکتها استفاده کنید

توضیح بنده درمورد چگونگی استفاده از افکتها صرفا جهت آشنایی نوع افکت و تنظیم حدودی افکت است  وگر نه اعمال افکت روی صدا بستکی به نوع خواندن مداح و اجرای سبک شعر باید انجام شود ودرهر شرایط قابل تغییر است

برای مداح افکت یک نوع کمک به صدا بحساب میاد  برا همین باید طوری تنظیم شود که نه صدا خیلی خشک باشد ونه خیلی شلوغ که صدای اصلی تو افکت گم شود

 

حالا بحث #تنظیم_افکتها

برای روضه افکت شماره 60 با دیلی  480 یا 485

 وفیدبک 40درصد

افکت ورودی لاین میکروفون هم  روی شماره 5 وفیدر هم روی صفر 0 باشد

البته بعضی مداحان دوست دارند موقع روضه هم  افکت استریو باشه دراینصورت باید افکت شماره  50 با

دیلی 470

فیدبک 25

تنظیم افکت لاین میکروفون هم  مواردی که بالا گفته شد باشد

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.

تنظیم, افکت, های, دایناکورد, آموزش, معرفی