دی اند دی

سیستم کنفرانس دی اند دی

میکروفن های کنفرانس آنالوگ و دیجیتال دی اند دی در کشور چین تولید و عرضه می شود. محصولات صوتی شرکت D&D متنوع می باشد و سیستم کنفرانس شاخه ای از این محصولات صوتی می باشد.

نمایش:
مرتب کردن براساس:

میکروفن کنفرانس بی سیم دی اند دی مدل D&D2050

1 –کنسول ریاست جلسه :      امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد  2 – کنسول شرکت کننده :      امکان صحبت برای هر یک از شرکت کنندگان در جلسه را فراهم می آورد   3 – واحد مرکزی تغذیه  کنترل سیستم :        تغذیه کنسول های شرکت کننده و ریاست جلسه را بر عهده داشته و امکان اتصال به تجهیزات  جانبی را فراهم می آورد  امکانات سیستم کنفرانس دی اند دی D&D2050:  1 – امکان پذیرش حداکثر 50 کنسول شرکت کننده و قابل ارتقاء به 250 کنسول با استفاده از دستگاه EXTENSION.  2 – دارای 11شکل..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1220

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل   D&D1220       1 –کنسول ریاست جلسه :    امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد  2 – کنسول شرکت کننده :      امکان صحبت برای هر یک از شرکت کنندگان در جلسه را فراهم می آورد  3 – واحد مرکزی، تغذیه و کنترل سیستم :        تغذیه کنسول های شرکت کننده و ریاست جلسه را بر عهده داشته و امکان اتصال به تجهیزات  جانبی را فراهم می آورد  امکانات سیستم کنفران دی اند دی D&D1220  :  1 – امکان پذیرش حداکثر 60 کنسول شرکت کننده و قابل ارتقاء تا 200 کنسول شر..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1250N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل   D&D1250N     1 –کنسول ریاست جلسه :      امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد  2 – کنسول شرکت کننده :      امکان صحبت برای هر یک از شرکت کنندگان در جلسه را فراهم می آورد  3 – واحد مرکزی تغذیه  کنترل :        تغذیه کنسول های شرکت کننده و ریاست جلسه را بر عهده داشته و امکان اتصال به تجهیزات  جانبی را فراهم می آورد  امکانات سیستم کنفرانس دی اند دی D&D1250N :  1 – امکان پذیرش حداکثر 50 کنسول شرکت کننده و قابل ارتقاع به 250 کنسول می باشد . ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1170N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل    D&D1170N     1 –کنسول ریاست جلسه :      امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد  2 – کنسول شرکت کننده :      امکان صحبت برای هر یک از شرکت کنندگان در جلسه را فراهم می آورد   3 – واحد مرکزی تغذیه  کنترل :        تغذیه کنسول های شرکت کننده و ریاست جلسه را بر عهده داشته و امکان اتصال به تجهیزات  جانبی را فراهم می آورد  امکانات سیستم کنفرانس دی اند دی D&D1170N :  1 – امکان پذیرش حداکثر 50 کنسول شرکت کننده 2 – دارای  4 شکل مختلف برای کنتر..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D3080

امکانات  سیستم کنفرانس دی اند دی مدل  D&D3080 :                                              1 –کنسول ریاست جلسه:    امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد  2 – کنسول شرکت کننده :    امکان صحبت برای هر یک از شرکت کنندگان در جلسه را فراهم می آورد  3 – واحد مرکزی تغذیه و کنترل سیستم :  تغذیه کنسول های شرکت کننده و ریاست جلسه را بر عهده داشته و امکان  اتصال به تجهیزات جانبی را فراهم می آورد  امکانات سیستم کنفرانس دی اند دی D&D3080 :  1 – امکان پذیرش حداکثر 50 کنسول شرکت کنن..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1000N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1000N  1 –کنسول ریاست جلسه :      امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد  2 – کنسول شرکت کننده :      امکان صحبت برای هر یک از شرکت کنندگان در جلسه را فراهم می آورد  3 – واحد مرکزی تغذیه  کنترل :    تغذیه کنسول های شرکت کننده و ریاست جلسه را بر عهده داشته و امکان اتصال به تجهیزات  جانبی را فراهم می آورد  امکانات سیستم کنفرانس دی اند دی D&D1000N :  1 – امکان پذیرش حداکثر 50 کنسول شرکت کننده و قابل ارتقاع به 256 کنسول می باشد  2 – دارای..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1150N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1150N1 –کنسول ریاست جلسه :     امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد2 – کنسول شرکت کننده :     امکان صحبت برای هر یک از شرکت کنندگان در جلسه را فراهم می آورد3 – واحد مرکزی تغذیه  کنترل :      تغذیه کنسول های شرکت کننده و ریاست جلسه را بر عهده داشته و امکان اتصال به تجهیزات جانبی را فراهم می آوردامکانات سیستم کنفرانس دی ا..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1200N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل        D&D1200N         1 –کنسول ریاست جلسه :   امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد .2 – کنسول شرکت کننده :     امکان صحبت برای هر یک از شرکت کنندگان در جلسه را فراهم می آورد .3 – واحد مرکزی تغذیه  کنترل :      تغذیه کنسول های شرکت کننده و ریاست جلسه را بر عهده داشته..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1300N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1300N1 –کنسول ریاست جلسه :     امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد2 – کنسول شرکت کننده :     امکان صحبت برای هر یک از شرکت کنندگان در جلسه را فراهم می آورد3 – واحد مرکزی تغذیه  کنترل :      تغذیه کنسول های شرکت کننده و ریاست جلسه را بر عهده داشته و امکان اتصال به تجهیزات جانبی را فراهم می آوردامکانات سیستم کنفرانس دی ان..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1650N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1650N                   1 –کنسول ریاست جلسه :     امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد2 – کنسول شرکت کننده :     امکان صحبت برای هر یک از شرکت کنندگان در جلسه را فراهم می آورد .3 – واحد مرکزی تغذیه  کنترل :      تغذیه کنسول های شرکت کننده و ریاست ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D3050

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل      D&D30501 –کنسول ریاست جلسه :   امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد  2 – کنسول شرکت کننده :     امکان صحبت برای هر یک از شرکت کنندگان در جلسه را فراهم می آورد3 – واحد مرکزی تغذیه و کنترل سیستم :      تغذیه کنسول های شرکت کننده و ریاست جلسه را بر عهده داشته و امکان اتصال به تجهیزات جانبی را فراهم می آوردامکانات سیس..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدلD&D1050N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدلD&D1050N1 –کنسول ریاست جلسه :     امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد2 – کنسول شرکت کننده :     امکان صحبت برای هر یک از شرکت کنندگان در جلسه را فراهم می آورد3 – واحد مرکزی تغذیه  کنترل :      تغذیه کنسول های شرکت کننده و ریاست جلسه را بر عهده داشته و امکان اتصال به تجهیزات جانبی را فراهم می آوردامکانات سیستم کنفرانس دی ان..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدلD&D1180

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدلD&D1180     1 –کنسول ریاست جلسه :   امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد2 – کنسول شرکت کننده :     امکان صحبت برای هر یک از شرکت کنندگان در جلسه را فراهم می آورد3 – واحد مرکزی ، تغذیه و کنترل سیستم :      تغذیه کنسول های شرکت کننده و ریاست جلسه را بر عهده داشته و امکان اتصال به تجهیزات جانبی را فراهم می آوردامکانا..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدلD&D1450N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدلD&D1450N 1 –کنسول ریاست جلسه :     امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد2 – کنسول شرکت کننده :     امکان صحبت برای هر یک از شرکت کنندگان در جلسه را فراهم می آورد3 – واحد مرکزی تغذیه  کنترل :      تغذیه کنسول های شرکت کننده و ریاست جلسه را بر عهده داشته و امکان اتصال به تجهیزات جانبی را فراهم می آوردامکانات سیستم کنفرانس ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دیD&D1280

1 –کنسول ریاست جلسه :   امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد2 – کنسول شرکت کننده :        امکان صحبت برای هر یک از شرکت کنندگان در جلسه را فراهم می آورد3 – واحد مرکزی ، تغذیه و کنترل سیستم :      تغذیه کنسول های شرکت کننده و ریاست جلسه را بر عهده داشته و امکان اتصال به تجهیزات جانبی را فراهم می آوردامکانات سیستم کنفرانس دی اند دی D&D1280:1 – امکان پذیرش..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

دی, اند, سیستم, کنفرانس