دی اند دی

سیستم کنفرانس دی اند دی

میکروفن های کنفرانس آنالوگ و دیجیتال دی اند دی در کشور چین تولید و عرضه می شود. محصولات صوتی شرکت D&D متنوع می باشد و سیستم کنفرانس شاخه ای از این محصولات صوتی می باشد.

نمایش:
مرتب کردن براساس:

میکروفن کنفرانس بی سیم دی اند دی مدل D&D2050

مشخصات کنسول ریاست جلسه دی اند دی مدل 2050  :      امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد  مشخصات کنسول شرکت کننده دی اند دی مدل 2050  :      امکان صحبت برای هر یک از شرکت کنندگان در جلسه را فراهم می آورد   مشخصات دستگاه مرکزی تغذیه  کنترل دی اند دی مدل 2050:        تغذیه کنسول های شرکت کننده و ریاست جلسه را بر عهده داشته و امکان اتصال به تجهیزات  جانبی را فراهم می آورد  امکانات سیستم کنفرانس دی اند دی D&D2050  1-  امکان پذیرش حداکثر 50 کنسول شرکت کننده و قابل ارتقاء به 250 کنسول با استفاده از دستگاه EXTENSION.  2-  دارای 11شکل مختلف برای کنترل جلسه   3-  داشتن گوشی برای کنسول شرکت کنندگان و امکان اتصال کنسول ریاست جلسه به میکروفن یقه ای .    4-  دارای نمایشگر نور..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1220

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل   D&D1220       1 –کنسول ریاست جلسه :    امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد  2 – کنسول شرکت کننده :      امکان صحبت برای هر یک از شرکت کنندگان در جلسه را فراهم می آورد  3 – واحد مرکزی، تغذیه و کنترل سیستم :        تغذیه کنسول های شرکت کننده و ریاست جلسه را بر عهده داشته و امکان اتصال به تجهیزات  جانبی را فراهم می آورد  امکانات سیستم کنفران دی اند دی D&D1220  :  1 – امکان پذیرش حداکثر 60 کنسول شرکت کننده و قابل ارتقاء تا 200 کنسول شرکت کننده با استفاده از دستگاه EXTENSION  2 – دارای  4 شکل مختلف برای کنترل جلسه  3 – داشتن گوشی برای کنسول شرکت کنندگان و امکان اتصال کنسول ریاست جلسه به میکروفن  یقه ای   4 – دارای نمایشگر نوری ف..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1250N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل   D&D1250N     1 –کنسول ریاست جلسه :      امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد  2 – کنسول شرکت کننده :      امکان صحبت برای هر یک از شرکت کنندگان در جلسه را فراهم می آورد  3 – واحد مرکزی تغذیه  کنترل :        تغذیه کنسول های شرکت کننده و ریاست جلسه را بر عهده داشته و امکان اتصال به تجهیزات  جانبی را فراهم می آورد  امکانات سیستم کنفرانس دی اند دی D&D1250N :  1 – امکان پذیرش حداکثر 50 کنسول شرکت کننده و قابل ارتقاع به 250 کنسول می باشد .  2 – دارای  4 شکل مختلف برای کنترل جلسه  3 – داشتن گوشی برای کنسول شرکت کنندگان و امکان اتصال کنسول ریاست جلسه به میکروفن  یقه ای  4 – دارای نمایشگر نوری فعال بودن میکروفن کنفرانس  5 – و سایر امک..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1170N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل    D&D1170N     1 –کنسول ریاست جلسه :      امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد  2 – کنسول شرکت کننده :      امکان صحبت برای هر یک از شرکت کنندگان در جلسه را فراهم می آورد   3 – واحد مرکزی تغذیه  کنترل :        تغذیه کنسول های شرکت کننده و ریاست جلسه را بر عهده داشته و امکان اتصال به تجهیزات  جانبی را فراهم می آورد  امکانات سیستم کنفرانس دی اند دی D&D1170N :  1 – امکان پذیرش حداکثر 50 کنسول شرکت کننده 2 – دارای  4 شکل مختلف برای کنترل جلسه  3 –دارای ولوم مرکزی برای تنظیم حجم صدای سیستم   4 – دارای نمایشگر نوری فعال بودن میکروفن کنفرانس  5 – و سایر امکانات ... ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D3080

امکانات  سیستم کنفرانس دی اند دی مدل  D&D3080 :                                              1 –کنسول ریاست جلسه:    امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد  2 – کنسول شرکت کننده :    امکان صحبت برای هر یک از شرکت کنندگان در جلسه را فراهم می آورد  3 – واحد مرکزی تغذیه و کنترل سیستم :  تغذیه کنسول های شرکت کننده و ریاست جلسه را بر عهده داشته و امکان  اتصال به تجهیزات جانبی را فراهم می آورد  امکانات سیستم کنفرانس دی اند دی D&D3080 :  1 – امکان پذیرش حداکثر 50 کنسول شرکت کننده  2 – تجهیز کلیه کنسول ها به مانیتور تصویری جهت مشاهده شخص سخنران  speed Dome3 – دارای ورودی میکروفن و خروجی هدفون و قابل اتصال به کامپیوتر و دوربین  4 – دارای بلندگوی داخلی برای هر کنسول و امکان..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1000N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1000N  1 –کنسول ریاست جلسه :      امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد  2 – کنسول شرکت کننده :      امکان صحبت برای هر یک از شرکت کنندگان در جلسه را فراهم می آورد  3 – واحد مرکزی تغذیه  کنترل :    تغذیه کنسول های شرکت کننده و ریاست جلسه را بر عهده داشته و امکان اتصال به تجهیزات  جانبی را فراهم می آورد  امکانات سیستم کنفرانس دی اند دی D&D1000N :  1 – امکان پذیرش حداکثر 50 کنسول شرکت کننده و قابل ارتقاع به 256 کنسول می باشد  2 – دارای  4 شکل مختلف برای کنترل جلسه  3 – داشتن گوشی برای کنسول شرکت کنندگان و امکان اتصال کنسول ریاست جلسه به میکروفن  یقه ای  4 – دارای نمایشگر نوری فعال بودن میکروفن کنفرانس  5 – و سایر امکانات ...  ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1150N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1150N1 –کنسول ریاست جلسه :     امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد2 – کنسول شرکت کننده :     امکان صحبت برای هر یک از شرکت کنندگان در جلسه را فراهم می آورد3 – واحد مرکزی تغذیه  کنترل :      تغذیه کنسول های شرکت کننده و ریاست جلسه را بر عهده داشته و امکان اتصال به تجهیزات جانبی را فراهم می آوردامکانات سیستم کنفرانس دی اند دی D&D1150N:1 – امکان پذیرش حداکثر 50 کنسول شرکت کننده و قابل ارتقاع به 256 کنسول می باشد2 – دارای  4 شکل مختلف برای کنترل جلسه3 – داشتن گوشی برای کنسول شرکت کنندگان و امک..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1200N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل        D&D1200N         1 –کنسول ریاست جلسه :   امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد .2 – کنسول شرکت کننده :     امکان صحبت برای هر یک از شرکت کنندگان در جلسه را فراهم می آورد .3 – واحد مرکزی تغذیه  کنترل :      تغذیه کنسول های شرکت کننده و ریاست جلسه را بر عهده داشته و امکان اتصال به تجهیزات جانبی را فراهم می آورد .امکانات سیستم کنفرانس دی اند دی :1 – امکان پذیرش حداکثر 50 کنسول شرکت کننده و قابل ارتقاع به 200 کنسول می باشد .2 – دارای&nbs..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1300N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1300N1 –کنسول ریاست جلسه :     امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد2 – کنسول شرکت کننده :     امکان صحبت برای هر یک از شرکت کنندگان در جلسه را فراهم می آورد3 – واحد مرکزی تغذیه  کنترل :      تغذیه کنسول های شرکت کننده و ریاست جلسه را بر عهده داشته و امکان اتصال به تجهیزات جانبی را فراهم می آوردامکانات سیستم کنفرانس دی اند دی D&D1300N :1 – امکان پذیرش حداکثر 50 کنسول شرکت کننده و قابل ارتقاع به 250 کنسول می باشد .2 – دارای  11 شکل مختلف برای کنترل جلسه3 – داشتن گوشی برای کنسول شرکت کنندگان و..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1650N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D1650N                   1 –کنسول ریاست جلسه :     امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد2 – کنسول شرکت کننده :     امکان صحبت برای هر یک از شرکت کنندگان در جلسه را فراهم می آورد .3 – واحد مرکزی تغذیه  کنترل :      تغذیه کنسول های شرکت کننده و ریاست جلسه را بر عهده داشته و امکان اتصال به تجهیزات جانبی را فراهم می آوردامکانات سیستم کنفرانس دی اند دی D&D1650N: 1 – امکان پذیرش حداکثر 50 کنسول شرکت کننده و قابل ارتقا..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل D&D3050

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدل      D&D30501 –کنسول ریاست جلسه :   امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد  2 – کنسول شرکت کننده :     امکان صحبت برای هر یک از شرکت کنندگان در جلسه را فراهم می آورد3 – واحد مرکزی تغذیه و کنترل سیستم :      تغذیه کنسول های شرکت کننده و ریاست جلسه را بر عهده داشته و امکان اتصال به تجهیزات جانبی را فراهم می آوردامکانات سیستم کنفرانس دی اند دی D&D3050:1 – امکان پذیرش حداکثر 50 کنسول شرکت کننده2 – تجهیز کلیه کنسول ها به مانیتور تصویری جهت مشاهده شخص سخنران .speed Dome3 – دارای ورودی میکروفن و خر..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدلD&D1050N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدلD&D1050N1 –کنسول ریاست جلسه :     امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد2 – کنسول شرکت کننده :     امکان صحبت برای هر یک از شرکت کنندگان در جلسه را فراهم می آورد3 – واحد مرکزی تغذیه  کنترل :      تغذیه کنسول های شرکت کننده و ریاست جلسه را بر عهده داشته و امکان اتصال به تجهیزات جانبی را فراهم می آوردامکانات سیستم کنفرانس دی اند دی D&D1050N:1 – امکان پذیرش حداکثر 50 کنسول شرکت کننده و قابل ارتقاع به 150 کنسول می باشد2 – دارای  4 شکل مختلف برای کنترل جلسه3 – داشتن گوشی برای کنسول شرکت کنندگان و امکا..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدلD&D1180

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدلD&D1180     1 –کنسول ریاست جلسه :   امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد2 – کنسول شرکت کننده :     امکان صحبت برای هر یک از شرکت کنندگان در جلسه را فراهم می آورد3 – واحد مرکزی ، تغذیه و کنترل سیستم :      تغذیه کنسول های شرکت کننده و ریاست جلسه را بر عهده داشته و امکان اتصال به تجهیزات جانبی را فراهم می آوردامکانات سیستم کنفرانس دی اند دی D&D1180:1 – امکان پذیرش حداکثر 50 کنسول شرکت کننده و قابل ارتقاء به 200 کنسول با استفاده از دستگاه EXTENSION2 – دارای  4 شکل مختلف برای کنترل جلسه3 ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدلD&D1450N

میکروفن کنفرانس دی اند دی مدلD&D1450N 1 –کنسول ریاست جلسه :     امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد2 – کنسول شرکت کننده :     امکان صحبت برای هر یک از شرکت کنندگان در جلسه را فراهم می آورد3 – واحد مرکزی تغذیه  کنترل :      تغذیه کنسول های شرکت کننده و ریاست جلسه را بر عهده داشته و امکان اتصال به تجهیزات جانبی را فراهم می آوردامکانات سیستم کنفرانس دی اند دی D&D1450N :1 – امکان پذیرش حداکثر 50 کنسول شرکت کننده و قابل ارتقاع به 250 کنسول می باشد2 – دارای  11 شکل مختلف برای کنترل جلسه3 – داشتن گوشی برای کنسول شرکت کنندگان..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن کنفرانس دی اند دیD&D1280

1 –کنسول ریاست جلسه :   امکان کنترل کامل جلسه را در اختیار رئیس جلسه قرار میدهد2 – کنسول شرکت کننده :        امکان صحبت برای هر یک از شرکت کنندگان در جلسه را فراهم می آورد3 – واحد مرکزی ، تغذیه و کنترل سیستم :      تغذیه کنسول های شرکت کننده و ریاست جلسه را بر عهده داشته و امکان اتصال به تجهیزات جانبی را فراهم می آوردامکانات سیستم کنفرانس دی اند دی D&D1280:1 – امکان پذیرش حداکثر 60 کنسول شرکت کننده و قابل ارتقاء به 200 کنسول شرکت کننده با استفاده از دستگاه EXTENSION2 – دارای  4 شکل مختلف برای کنترل جلسه3 – داشتن گوشی برای کنسول شرکت کنندگان و امکان..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

دی, اند, سیستم, کنفرانس