ماموریت ما

ماموریت ما

نوآهنگ درصنایع صوت – پیجینگ و سیستم کنفرانس پوشش گروه ها و کمیته های متخصص و فنی خود مسؤلیت طراحی – ساخت و تولید واردات و صادرات و ارایه به روزترین محصولات در حوزه های فوق و نیز خدمات پس از فروش و نگهداری و تعمیر، سرویس و بهینه سازی محصولات و خدمات و اجرای پروژه های نصب و فنی آنها را عهده دار می باشد.

 

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.

ماموریت, درباره