فرق افکتور و پروسسور صدا

فرق افکتور و پروسسور صدا

پروسسور، روی سیگنال ما تاثیر مستقیم داره و سیگنال جدید رو جایگزین سیگنال قبلی میکنه ولی افکت، با حفظ سیگنال اصلی ما اونرو مورد تاثیر قرار میده

طریق نصب این دو مورد برای افکت ها، به کمک پورت های سند و ریترن هست که اتصال پارالل هست و برای پروسسور ما، با پورت ایسزرت هست .

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.