میکروفن

برای داشتن یک صدای خوب و شفاف فقط داشتن باندهای خوب و آمپلی فایر خوب کافی نیست.میکروفن نقش اساسی و مهمی در پخش صدای خوب و با کیفیت دارد.میکروفن ها به دو دسته سیمی و بی سیم (UHF-VHF) تقسیم می شوند.

میکروفن های بی سیم به صورت وایرلس و بدون سیم کار می کنند و تا مصافت خاصی را پشتیبانی می کنند. متراژ پشتیبانی بستگی به فرکانس کاری و گیرنده فرستنده میکروفن دارد و این متراژ در میکروفن های مختلف متفاوت می باشد.

میکروفن های باسیم توسط کابل میکروفن به دستگاه آمپلی فایر متصل می شود.

میکروفن های بیسیم با توجه به نوع برنامه و کاربرد انتخاب می شود که ممکن است به صورت یقه ای, دستی, هدمیکی باشد.

میکروفن های سیم دار نیز به مدل های دستی, رومیزی, یقه ای, هدمیکی و استودیویی تقسیم می شود.

معمولا میکروفن های یقه ای و هدمیکی از نوع خازنی و میکروفن های دستی از نوع داینامیکی می باشد.

میکروفن